Företaget

MH-Steel bygger på en intern företagaranda, både bland personal och ägare. Professionaliteten inom fordonsservice, svetsning och utmanande metallarbeten är vårt varumärke som syns i alla kundarbeten. Till MH-Steels största kunder hör verkstadsindustrin, bygg- och entreprenad och transportbranschen.

Personalen är företagets viktigaste resurs så välmåendet inom företaget prioriteras högt för att företaget också i fortsättningen skall kunna vara en av de ledande aktörerna på marknaden; välmående personal – välmående kunder.

 

HISTORIK

Startia 30 ar 07.09.2022 bilden skuren

VD Emilia Karp

Oy MH-Steel Ab grundades år 2005 av Håkan Karp, som började sin företagarbana i familjeföretaget, som grundats av hans far i Veikars. Företaget har idag drygt 12 personer och omsätter 1,9 miljoner euro.

2005   Företaget grundas i Veikars fokus på svetsning och specialarbeten.

2009    Företaget flyttar till egna utrymmen på Fågelberget i Korsholm.

2009    Nordic Aluweld köps upp och verksamheten utvidgas till underleverantörsarbeten inom svetsning av aluminium och rostfritt stål samt rörbockning.

2014    MH-Steel certifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

2015    MH-Steel certifieras enligt kvalitetsstandarden EN-1090 och därmed breddas verksamheten till tillverkning och montering av CE-märkta stålkonstruktioner.

2016    En ny serviceverkstad körs igång och utrymmena förstoras med 500m². I de nya utrymmena utförs service och reparationer av lastbilar, trailers, bussar, flak samt lättare fordon.

2022   Slutfördes generationsskiftet och Håkans släkting Emilia Karp blev ägare och VD för företaget.