MH-STEEL – STÅLSÄKRA LEVERANSER

Vi är specialiserade på tillverkning av metallkonstruktioner, krävande svetsningsarbeten samt service och reparation av tunga fordon. Vi höjer våra kunders produktivitet genom snabb service och flexibilitet I våra leveranser genom kvalitativ svetsning, reparation, tillverkning och montering.

Bekanta dig med våra produkter och tjänster eller kontakta oss direkt – Välkommen!