Metallkonstruktioner

Behöver du en expert inom byggande och service av stålkonstruktioner så har vi resurserna. Vi tillverkar, reparerar och monterar stålkonstruktioner i varierande storlekar för olika kunder och branscher. Vi gör större krävande kundprojekt, kortare och längre standardiserade serviceuppdrag samt olika typer av skräddarsydda lösningar. Det kan exempelvis vara kompletta metall- och stålkonstruktioner enligt ritningar för byggföretag, mindre delar som dörrar med stålstomme, svetsning av underhållsplattformer för industrin och byggbranschen samt olika typer av trappor och steg-, balkong- och skyddsräcken. Tillverkningen skräddarsys enligt kundens önskemål och ritning.

"Alla våra svetsare är certifierade"

Alla våra svetsare äger rätt att tillverka och leverera bärande konstruktioner enligt den harmoniserade kvalitetsstandarden EN-1090-2 till klasserna EXC1 och EXC2. Färdiga helheter inklusive montering.

Svetsning