Metallkonstruktioner

DSCN1049MH-Steel äger rätt att tillverka och leverera bärande konstruktioner enligt den harmoniserade

 

kvalitetsstandarden EN-1090-2 till klasserna EXC1 och EXC2.Färdiga helheter inklusive montering.
.
                                       "Alla våra svetsare är certifierade"
.
Vi tillverkar, reparerar och monterar metallkonstruktioner . Hit hör bland annat sammansättning av kompletta metall- 
och stålkonstruktioner enligt ritningar för byggnadsföretag, mindre projekt
såsom dörrar med stålstomme, svetsning 
av underhållsplattformer för industrin och byggnadsbranschen, olika typer av trappor, steg- och balkongräcken samt
skyddsräcken. Tillverkningen skräddarsydd enligt kundens önskemål och ritning.