Finlands Starkaste

Företag som är berättigade till certifikatet Finlands starkaste hör till Rating Alfa-klassificeringens bästa klasser (AAA eller AA+).

Certifikatet visar att ett företag har positiv finansiell ställning, bakgrund och betalningsbeteende. Det visar för kunder, samarbetspartner, kreditorer och andra intressenter att samarbete med företaget står på en fast grund.

Certifikatet baseras på Suomen Asiakastietos Rating Alfa-klassificering.

SV LOGO Oy MH Steel Ab SV 380470 print