Företaget

MH steel

Oy MH-Steel Ab ägs av Håkan Karp, som började sin yrkesbana i familjeföretaget i Veikars, som hans far grundade. Håkan grundade MH-Steel år 2005. Sedan 2009 verkar företaget i egna utrymmen på Fågelberget i Korsholm, och sysselsätter idag ytterligare sex personer.


Samma år köpte man upp Nordic Aluweld, och utvidgade verskamheten med underleverantörsarbeten inom svetsning av aluminium och rostfritt samt rörbockning.
Till MH-Steels kunder hör både industrin, trafikanter och privatpersoner – här utförs skräddarsydda metallarbeten åt den som önskar.